CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH CHUNG

Rohler-paint.com.vn là website thương mại điện tử chuyên cung cấp các thông tin liên quan đến sản phẩm sơn và bột bả của Công ty Cổ phần Rohler & Paint Việt Nam.
Khách hàng tham gia giao dịch trên Rohler-paint.com.vn là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm trên Rohler-paint.com.vn; và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách hàng”).
Sản phẩm giới thiệu trên Rohler-paint.com.vn bao gồm các sản phẩm sơn và bột bả tường (sau đây gọi chung là “Sản phẩm”).
Mọi hoạt động giới thiệu Sản phẩm trên Rohler-paint.com.vn được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Khách hàng. Bằng việc tham gia giao dịch trên rohler-paint.com.vn, Khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định của Rohler-paint.com.vn
Quy chế hoạt động website www.rohler-paint.com.vn (sau đây gọi là “Quy chế”) có hiệu lực vào thời điểm Khách hàng thực hiện giao dịch.

Quy định và hình thức thanh toán

Chính sách vận chuyển và giao nhận

Chính sách bảo hành

Chính sách đổi trả

Chính sách bảo mật thông tin


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *