CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015 VÀ 14001:2015

ISO-9001 full colour (2)    ISO-14001 full colour (2)

Chứng chỉ ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 chính là những bằng chứng thiết thực cho cam kết của Sơn Nam Phong đối với khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Với định hướng phát triển chú trọng vào chất lượng sản phẩm nhằm mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm sơn cao cấp chất lượng tốt, Công ty Cổ phần Rohler & Paint Việt Nam đã triển khai xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống Quản lý Chất lượng Quốc tế ISO 9001:2015. Hệ thống này sẽ giúp Công ty nâng cao hiệu quả quản lý, làm tăng sức cạnh tranh cũng như tạo uy tín đối với các đối tác và khách hàng.

Bên cạnh đó, thực hiện cam kết phát triển bền vững, Sơn Nam Phong còn song song triển khai Hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Sau một thời gian áp dụng và đạt được chứng chỉ này, Công ty đã chủ động kiểm soát được việc thực hiện kiểm soát các tác động tới môi trường một cách hiệu quả, để không những làm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường mà còn mang lại các lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp.


CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM HỢP QUY

page-6

Sơn Nam Phong khẳng định chất lượng sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật của Nhà nước. 

Các sản phẩm sơn và bột bả SKY LEGEND được Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng cấp giấy chứng nhận hợp quy, chứng nhận có các chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD – nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm, vật liệu xảm khe. Phương thức đánh giá sự phù hợp: Phương thức 5 theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Chứng nhận sản phẩm hợp quy cũng đã góp phần kiểm soát sản xuất, trên cơ sở đó giúp chất lượng sản phẩm ổn định, cải tiến năng suất, giảm tỷ lệ phế phẩm và giảm sự lãng phí. Điều này đã góp phần nâng cao uy tín của Công ty Cổ phần Rohler & Paint Việt Nam và tạo được lòng tin của khách hàng đối với các sản phẩm mang thương hiệu SKY LEGEND.