Lớp học của các con sáng bừng lên sau khi sơn bằng sơn SKY Legend. Đặc biệt là khả năng chống thấm nước tốt khiến tôi yên tâm, không còn lo khi bọn trẻ làm lấm bẩn tường nữa.