Clip quảng cáo “Sơn SKY LEGEND – Sơn Siêu kị nước” được phát sóng trên chương trình Chuyển động 24h-VTV1, khung giờ 18:30 – 19:00.