Sản phẩm

Hiển thị tất cả 3 kết quả

  SKY-bottret-3

  Bột trét chống thấm ngoại thất cao cấp SKY Legend MASTIC POWER là một sản phẩm trộn sẵn gốc cement chuyên dùng lớp phủ hoàn thiện cuối cùng cho bề mặt hay vữa trát ngoài nhà trước khi sơn , nhằm tạo bề mặt phẳng , mịn màng.

  SKY LEGEND MASTIC POWER

  SKY-bottret-1

  Bột trét nội thất SKY MASTIC FOR INT là một sản phẩm trộn sẵn gốc cement chuyên dùng lớp phủ hoàn thiện cuối cùng cho bề mặt hay vữa trát trong nhà trước khi sơn , nhằm tạo bề mặt phẳng , mịn màng

  SKY MASTIC FOR INT

  SKY-bottret-2

  Bột trét chống thấm nội thất và ngoại thất SKY MASTIC INT & EXT là một sản phẩm trộn sẵn gốc cement chuyên dùng lớp phủ hoàn thiện cuối cùng cho bề mặt hay vữa trát trong nhà hay ngoài trời trước khi sơn , nhằm tạo bề mặt phẳng , mịn màng

  SKY MASTIC INT & EXT